Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

 

No

Научно звание

Тема на дисертацията

Автореферат

Решение на Научния съвет (НС)

за откриване на процедура за защита

Срок за избор на научно жури

(НЖ)

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

Рецензии и становища на НЖ

Дата и час на откритото заседание на НЖ за защита на дисертационен труд

Решение на

НЖ

16.

 

ДОКТОР

ОПТИМАЛЕН СИНТЕЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСНО - ОСИГУРИТЕЛНИ ВЕРИГИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БИОДИЗЕЛ

Шифър 4.2 Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

маг. инж. ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ ГАНЕВ

Автореферат

 

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

10.02.2020г.

 

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала на:

26.02.2020г.

От 14 часа

 

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

15.

 

ДОКТОР

ИЗСЛЕДВАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ХИДРОДИНАМИКАТА В КОЛОНИ СЪС СЪВРЕМЕННИ ВИСОКОЕФЕКТИВНИ НЕНАРЕДЕНИ ПЪЛНЕЖИ

Шифър 4.2 Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

маг. инж. КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВА СТЕФАНОВА

Автореферат

 

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

13.01.2020г.

 

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала на:

29.01.2020г.

От 14 часа

 

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

14.

 

ДОКТОР

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ В КОЛОННИ АПАРАТИ

Шифър 4.2 Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

маг. инж. БОЯН ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ

Автореферат

 

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

12.01.2019г.

 

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала на:

11.02.2019г.

От 14 часа

 

 

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

13.

 

ДОКТОР

на науките

Биотехнологично получаване на нискомолекулни продукти

Шифър 4.2 Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

Калоян Кирилов Петров

Автореферат

 

Протокол от заседание на Колоквиума за откриване на процедура за защита на дисертация.

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

Протокол за избор на Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

Рецензия 1

Рецензия 2

Рецензия 3

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Рецензиите и становищата са публикувани на:

22.02.2019г.

 

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала на:

12.03.2019г.

От 14 часа

 

 

Присъжда научната степен “ДОКТОР НА НАУКИТЕ”

 

ДИПЛОМА

12.

 

ДОКТОР

ОПТИМАЛЕН СИНТЕЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСНО - ОСИГУРИТЕЛНИ ВЕРИГИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БИОЕТАНОЛ

Шифър 4.2 Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

маг. инж. Юнзиле Реджебова Джелил

Автореферат

 

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

06.02.2019г.

 

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала на:

28.02.2019г.

От 14 часа

 

 

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

11.

 

ДОКТОР

СВРЪХКРИТИЧНА ЕКСТРАКЦИЯ НА СЪЕДИНЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИЯТА

Шифър 4.2 Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

маг. инж. Грета Пеева Найденова

Автореферат

 

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

15. 10. 2018г.

 

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала на:

30. 10. 2018г.

От 14 часа

 

 

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

10.

 

ДОКТОР

„Повишаване на устойчивостта и енергоефективността на производствени системи с периодични процеси на примера на система за автотермално термофилно аеробно пречистване (ATAD) на отпадъчни води”

Шифър 4.2 Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

Райка кирилова владова

Автореферат

 

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

05. 07. 2017г.

 

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала на:

19. 07. 2017г.

От 14 часа

 

 

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

9.

 

ДОКТОР

Получаване на ценни биопродукти от инулин съдържащи субстрати

Шифър 4.2 Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

Луиза георгиева попова

Автореферат

 

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

19.05. 2017г.

 

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала на:

9. 06. 2017г.

От 11 часа

 

 

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

8.

 

ДОКТОР

Получаване на биогаз от отпадъчен глицерол

Шифър 4.2 Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

Иван константинов ангелов

Автореферат

 

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

05.10. 2016г.

 

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала:

 

Публикувано на:

 

 

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

7.

 

ДОКТОР

Получаване на 2,3-бутандиол от нишесте чрез рекомбинантен щам Klebsiella pneumoniae G31-А

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

Флора

Венциславова Цветанова

Автореферат

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

01.06.2016г.

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала:

23.06.2016г.

14 часа

 

Публикувано на:

01.06.2016г.

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

6.

 

ДОКТОР

Оптимално използване на енергоресурсите чрез интеграция на процесите при работа на химикотехнологични системи с периодични процеси

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

Десислава Стоименова Николова

Автореферат

 

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

04.06.2014г.

 

 

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала:

19.06.2014г.

14 часа

 

Публикувано на:

04.06.2014г.

 

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

5.

 

ДОКТОР

“Числено изследване на енергоспестяващи разбъркващи устройства”

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

Добрин Петров Георгиев

Автореферат

 

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

06.01.2012г.

 

 

30.01.2012,

14 часа,

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала

 

Публикувано на:

12.01.2012г.

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

4.

 

ДОКТОР

“БИОРАЗГРАЖДАНЕ НА ХАЛОГЕНИРАНИ КИСЕЛИНИ ОТ КЛЕТКИ НА ЩАМА XANTHOBACTER AUTOTROPHICIS GJ 10”

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

Евгения Красимова Василева

Автореферат

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

05.12.2011г.

 

20.12.2011,

16 часа,

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала

 

Публикувано на:

05.12.2011г.

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

3.

 

ДОКТОР

на науките

“оптимално използване на ресурсите В ЗАВОДСКИ КОМПЛЕКСИ С ПЕРИОДИЧНИ ПРОЦЕСИ”

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

Боян Бонев Иванов

Автореферат

 

Молба за откриване на процедура за разглеждане

 

Протокол от решение на Колоквиума при НС на ИЕЕС-БАН

08.06.2011

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

Рецензия 1

Рецензия 2 Рецензия 3

 

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

03. 10. 2011г.

 

03.11.2011,

14 часа,

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала

 

Публикувано на:

17. 10. 2011г.

Присъжда научната степен “ДОКТОР НА НАУКИТЕ”

 

ДИПЛОМА

 

2.

 

 

ДОКТОР

“Определяне на параметри в модели на инженерно-химични процеси”

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

Петя Георгиева Попова

Автореферат

 

 

22. 01. 2011 г.

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

22.01.2011

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

20. 05. 2011г.

 

 

21.06.2011,

15 часа,

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала

 

Публикувано на:

03. 06. 2011г.

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

 

1.

 

 

ДОКТОР

СИСТЕМНО-ОРИЕНТИРАН ПОДХОД ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГОЦЕЛЕВИ ПЕРИОДИЧНИ ХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА”

по: 02.10.09 Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология

Елисавета Кирилова

Автореферат

 

 

22. 01. 2011 г.

 

Протокол от решение на Научния съвет

 

22.01.2011

 

 

 

Състав на НЖ

 

Протокол за избор на рецензенти

 

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Становище 1

Становище 2

Становище 3

 

Рецензиите и становищата са публикувани на:

16. 05. 2011г.

 

 

 

14.06.2011,

14 часа,

 

ИИХ-БАН.

Заседателна зала

 

Публикувано на:

30. 05. 2011г.

 

Присъжда научно-образователната степен “ДОКТОР”

 

ДИПЛОМА

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: