Institute  of  Chemical  Engineering

 

  

I n s t i t u t e o f C h e m i c a l E n g i n e e r i n g

(IChE)

Bulgarian Academy of Sciences (BAS)

ПОКАНА

Институт по инженерна химия Българска академия на науките

Организира:

 

Научен семинар

Метод за оценка на ефективността на пренос при интегрирани процеси в биореактор с мембранно разделяне”

10 -11 септември 2019 г. в залата на Институт по инженерна химия, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 103, вх. Б

по Проект № ДН07-11/15.12.16 с финансовата подкрепа на Фонд Научни изследвания

 

 

 

FITEX

LOGO_Project

 

IChE-BAS 2011| Webmaster | Monday, March 16, 2015 Visitors: