ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ

Проект "Устойчиви процеси, устойчиви системи, устойчива околна среда",
Договор № ДН 07-14/15.12.2016


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Н а ч а л о
 Tази интернет страница се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ-МОН,
Договор № ДН 07-14/15.12.2016

 
 
C IChE-BAS 2017 Всички права запазени. | Webmaster | Последно обновяване: Сряда, 22-ри Март 2017 година.