Администрация

Институт по инженерна химия (ИИХ) - Българска академия на науките (БАН)

Главен счетоводител (Финансово счетоводен отдел)

Главен счетоводител (Финансово счетоводен отдел)

Роза Костова
Тел: +35928705459
e-mail: roza1920@abv.bg

Счетоводител (Финансово счетоводен отдел)

Счетоводител (Финансово счетоводен отдел)

Йорданка Петрова
Тел: +35928705459
e-mail: dany74@abv.bg

Счетоводител (Финансово счетоводен отдел)

Счетоводител (Финансово счетоводен отдел)

Кристина Йотова
Тел: +35928705459
e-mail: kristina_yotova@abv.bg

Помощник директор

Помощник директор

Георги Йотов
Тел.: +35929793278
e-mail: gyotoff@gmail.com

Завеждащ Административна служба

Завеждащ Административна служба

Лилия Василева
Тел: +359877125636
e-mail: liliyavasileva@yahoo.com
Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN