Ръководство


Институт по инженерна химия (ИИХ) - Българска академия на науките (БАН)

Директор

Директор

Проф. дн Калоян Петров
Teл.: +359 2 979 32 79
Моб. тел.: +359 876 582 979
e-mail: kaloian04@yahoo.com 

Заместник-директор

Заместник-директор

Проф. д-р Даниела Джонова-Атанасова
Тел.: +359 2 979 32 27
Моб. тел.: +359 876 153 547
e-mail: dzhonova@bas.bg 

Научен секретар

Научен секретар

Доц. д-р Елисавета Кирилова
Тел.: +359 2 979 34 81
Моб. тел.: +359 879 357 149
e-mail: elisavetakirilova.iche.bas@gmail.com  

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN