Условия за ползване

Институтът по Инженерна химия при БАН (ИИХ-БАН) е изключителен собственик на сайта https://iche.bas.bg, заедно с всички негови приложения и модули.

Ако забележите нарушение на авторски права на трети лица в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на електронна поща office@iche.bas.bg
Авторските права върху всички публикации и текстове или части от текст на страниците на https://iche.bas.bg са притежание на съответните автори. Всички изображения, документи, както и всички други материали в този сайт са притежание на ИИХ-БАН или на трети лица и се разпространяват съгласно условията и реда на Creative Commons License  Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License. Потребителят и посетителят могат да копират и използват информация от сайта за комерсиални цели само при посочените по-долу условия.
При използването на материали и произведения от интернет страниците на https://iche.bas.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към утвърдените условия съгласно  Creative Commons License Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License.

Линкове към други уеб страници и сайтове

За улесняване достъпа Ви до информация ИИХ-БАН може да изгражда връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети лица.
Уеб страниците на https://iche.bas.bg могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят трети лица (рекламодатели, спонсори, партньори). ИИХ-БАН не поема отговорност за информацията,
която се публикува на техните страници. Условията за разпространение и използването на информацията в тези външни страници може да се различават от условията в https://iche.bas.bg.
Линковете от сайта https://iche.bas.bg към подобни интернет страници представляват единствено препоръка и източник на допълнителна информация. ИИХ-БАН няма никакво влияние върху публикационната политика на тези източници на информация и с настоящото декларира, че не носи отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на публикуваната там информация спрямо конкретна институционална или корпоративна политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия и видео материал, както и всички видове материали и документи, собственост на ИИХ-БАН или трети лица, за забранени от закона или несъвместими с описаните тук условия, действия и цели.

Като изпращате материали чрез e-mail или през уеб страницата на ИИХ-БАН, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили и да ни освободите от отговорност, ако трето лице предприеме действия срещу Вас във връзка с материал, който сте предоставили. ИИХ-БАН осъществява непрекъснато наблюдение и контрол на съдържанието на материали, предоставени от потребители на неговия сайт и не носи отговорност за такова съдържание. ИИХ-БАН може по всяко време и по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

ИИХ-БАН си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известие. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им. Настоящото споразумение между ИИХ-БАН и посетителите на сайта се прилага до прекратяването му от една от страните. Вие можете да го прекратите, като преустановите използването и достъпа до уеб сайта на ИИХ-БАН и като унищожите изтеглените или съхранени по друг начин материали. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта, ще бъдат предупреждавани и при повторно нарушение и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват, ще бъдат обект на мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

След като вече посещавате уеб страниците на ИИХ-БАН, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути с институционалния ни уеб сайт.

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN