Общо събрание на учените

Институт по инженерна химия (ИИХ) - Българска академия на науките (БАН)

Председател

Председател

Доц. д-р Констанца Атанасова Тонова

Членове

 • Проф. д.т.н. Калоян Кирилов Петров
 • Д.т.н. Венко Николаев Бешков
 • Проф. д-р Драгомир Симеонов Янков
 • Проф. д-р Максим Иванов Боянов
 • Проф. д-р Даниела Боянова Джонова-Атанасова
 • Доц. д-р Димитър Николаев Колев
 • Доц. д-р Елена Николаева Разказова-Велкова
 • Доц. д-р Елисавета Георгиева Кирилова
 • Доц. д-р Светослав Цанков Наков
 • Доц. д-р Татяна Стефанова Петрова
 • Доц. д-р Петя Георгиева Попова-Крумова
 • Гл. ас. д-р Боян Христов Бояджиев
 • Гл. ас. д-р Георги Христов Гергов
 • Гл. ас. д-р Грета Пеева Найденова
 • Гл. ас. д-р Диана Иванова Иванова
 • Гл. ас. д-р Евгений Иванов Ганев
 • Гл. ас. д-р Евгения Красимова Василева
 • Гл. ас. д-р Иван Константинов Ангелов
 • Гл. ас. д-р Константина Владимирова Стефанова
 • Гл. ас. д-р Мадлена Петкова Лазарова
 • Гл. ас. д-р Надежда Драгомирова Шукова
 • Гл. ас. д-р Райка Кирилова Владова
 • Гл. ас. д-р Светлана Николова Живкова
 • Гл. ас. д-р Флора Венциславова Цветанова
 • Гл. ас. д-р Цветомила Иванова Първанова-Манчева
 • Д-р Румяна Петрова Статева
 • Ас. Анатолий Александров Галушко
 • Ас. Лидия Пламенова Цигорийна
 • Ас. Стела Пламенова Паньовска
 • Ас. Стефан Мартинов Стефанов
 • Ас. Апостол Георгиев Апостолов
 • Ас. Станислава Светославова Бояджиева
 • Ас. Надя Иванова Арменова
Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN