Политика на поверителност

Изявление за защита на личните данни

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, като личните Ви данни са напълно защитени. Подчертаваме, че събираме данни, необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме данни, директно получени от вас.

Осигуряване безопасност на данните

Приоритетна цел на сайта на ИИХ-БАН е да гарантира на своите потребители достатъчно високо ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Сигурност на събраната информация

ИИХ-БАН с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от загуба, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба.

Използване на събраната информация

Личните Ви данни няма да бъдат използвани за цели, непубликувани в настоящото Изявление. ИИХ-БАН не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни.

ИИХ-БАН, като собственик на сайта, може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, при нужда от защита на правата на собственост върху сайта или при нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите.

Изменения на Изявлението

Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме датата на актуализацията. Ако в съдържанието са налице промени в основни параметри, всички изменения ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви бъде изпратено лично известие. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на ИИХ-БАН и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: office@iche.bas.bg

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате условията на настоящото Изявление.

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN