Институт по
инженерна химия

Институтът по инженерна химия (ИИХ) е постоянно научно звено по инженерна химия към БАН и основен национален център за научни изследвания в областта на инженерната химия и биоинженерството.
Публикации

Публикации

Публикации в квартили Q1 и Q2 в световните бази данни Web of Science и Scopus, за периода 2020-2024

повече
 
Патенти

Патенти

Патенти и полезни модели на института

повече
Книги

Книги

Книги и глави от книги, публикувани в периода 2020-2024

повече

Новини Новини

Публикуват се своевременно новини за важни събития, свързани с дейността на института.

Обяви Обяви

Публикуват се своевременно всички налични обяви за конкурси и други, свързани с дейността на института.

Институт по инженерна химия БАН

За нас

Институтът по инженерна химия (ИИХ) е академична специализирана научна организация по инженерна химия към Българската академия на науките (БАН) и основен национален изследователски център по инженерна химия и биохимично инженерство.

Основната задача на ИИХ е да допринесе за устойчивото развитие на околната среда на страната със своята научна методология, научен капацитет и богат опит в научните и приложните изследвания в областта на химическата технология и индустриална биотехнология.

повече
История

История

През 1961 г. в Института по обща и неорганична химия при Българска академия на науките беше създадена секция „Масообменни процеси” с лаборатории по „Екстракция” и „Абсорбция”. Тя представляваше първата българска специализирана лаборатория за инженерно-химични изследвания. Дванадесет години по-късно, през 1972 г., тази секция беше преобразувана в самостоятелно научно звено на БАН, под името „Централна лаборатория по Теоретични основи на химичната техника”.

повече
Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN