Проект ЦК ХИТМОБИЛ

Трети информационен ден по проект ЦК ХИТМОБИЛ ще бъде проведен 20.12.2023г. (сряда), от 10:00 ч. в семинарната зала на ЦЛ СЕНЕИ – БАН, бул. „Цариградско шосе“ 72, Научен комплекс 2 на БАН, гр. София. Лаборатория „Биоенергия“ (Л4) към Център за компетентност ХИТМОБИЛ извършва изследвания в ИК-БАН.

Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN