Колоквиум на учените

Институт по инженерна химия (ИИХ) - Българска академия на науките (БАН)

Председател на Колоквиума

Председател на Колоквиума

Доц. д-р Татяна Стефанова Петрова

Членове

 • Проф. д.т.н. Калоян Кирилов Петров
 • Проф. д-р Драгомир Симеонов Янков
 • Проф. д-р Максим Иванов Боянов
 • Проф. д-р Даниела Боянова Джонова-Атанасова
 • Проф. д-р Даниела Илиева Бътовска
 • Доц. д-р Димитър Николаев Колев
 • Доц. д-р Елена Николаева Разказова-Велкова
 • Доц. д-р Елисавета Георгиева Кирилова
 • Доц. д-р Констанца Атанасова Тонова
 • Доц. д-р Светослав Цанков Наков
 • Доц. д-р Боян Христов Бояджиев
 • Доц. д-р Петя Георгиева Попова-Крумова
 • Доц. д-р Диана Иванова Иванова
 • Гл. ас. д-р Георги Христов Гергов
 • Гл. ас. д-р Грета Пеева Найденова
 • Гл. ас. д-р Евгений Иванов Ганев
 • Гл. ас. д-р Евгения Красимова Василева
 • Гл. ас. д-р Иван Константинов Ангелов
 • Гл. ас. д-р Константина Владимирова Стефанова
 • Гл. ас. д-р Мадлена Петкова Лазарова
 • Гл. ас. д-р Надежда Драгомирова Шукова
 • Гл. ас. д-р Райка Кирилова Владова
 • Гл. ас. д-р Светлана Николова Живкова
 • Гл. ас. д-р Флора Венциславова Цветанова
 • Ас. Апостол Апостолов
 • Ас. Лидия Цигорийна
 • Ас. Надя Арменова
 • Ас. Станислава Бояджиева
 • Ас. Стела Паньовска

Почетни членове на Колоквиума

 • Проф. дтн Асен Анастасов
 • Проф. дтн Георги Ангелов
 • Проф. дтн Румен Даракчиев
 • Проф. дтн Серафим Влаев
 • Проф. д-р Ирен Цибранска
 • Проф. д-р Крум Ангелов Семков
 • Проф. д-р Люцкан Люцканов
 • Доц. д-р Цветан Сапунджиев
 • Проф. дтн Венко Николаев Бешков
 • Проф. д-р Румяна Петрова Статева
Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN