Патенти

Патенти и полезни модели на института

Номер на заявкаДата на заявяванеЗащитен номерНаименованиеПритежател/Заявител
11170113.02.201466997Метод за отделяне на сероводород и серен диоксид от флуидиВенко Николаев Бешков Институт по инженерна химия при БАН Институт по електрохимия и енергийни системи при БАН Елена Николаева Разказова-Велкова Джамал Реджеп Узун
235214.02.20131775Инсталация за директен добив на електроенергия от придънна морска вода Венко Николаев Бешков Институт по инженерна химия при БАН Владислав Костадинов Христов „РОКОН-изследователски център“ АД
11139314.02.201366872Метод и инсталация за директен добив на електроенергия от придънна морска вода, съдържаща сулфидиВенко Николаев Бешков Институт по инженерна химия при БАН Владислав Костадинов Христов „РОКОН-изследователски център“ АД
10955625.05.200666510Метод и състав за пречистване на води от масла и органични съединенияБоряна Людмилова Стайкова-Колева Пламен Йотов Проданов Институт по органична химия с център по фитохимия при БАН „ПОБЕЛЧ-ГЛЕ“ ООД Институт по инженерна химия при БАН
Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN