Фонд Научни изследвания представи дванадесет проекта на Софийския фестивал на науката

В двата дни на фестивала, 8 и 9 октомври 2022 информационният щанд на Фонд Научни изследвания посрещна посетители от всички възрасти в сграда „Джон Атанасов” на София Тех Парк. На щанда бяха представени 12 проекта от девет научни екипа, получили финансиране от Фонд Научни изследвания.

В двата дни на фестивала, 8 и 9 октомври 2022 информационният щанд на Фонд Научни изследвания посрещна посетители от всички възрасти в сграда „Джон Атанасов” на София Тех Парк. На щанда бяха представени 12 проекта от девет научни екипа, получили финансиране от Фонд Научни изследвания.

Г-жа Милена Дамянова, директор на Дирекция „Наука” в Министерството на образованието и науката се срещна с доц. д-р Карекин Есмерян от Института по физика на твърдото тяло – БАН, който представи изследване на влиянието на физикохимичните характеристики на свръхнеомкряеми покрития от въглеродни сажди върху техните ледофобни свойства. Проектът изследва използването на неомокряеми покрития от въглеродни сажди за криоконсервация на жива материя, а също така за повишаване на подвижността на човешки сперматозоиди преди изкуствено осеменяване (ин-витро).

Акад. Николай Денков посети щанда с проекта на проф. д.м.н. Петър Бойваленков от Института по математика и информатика – БАН, представящ „Алгебрични и геометрични методи за защита на данни“.

Доц. Христо Попов от Национален археологически институт с музей при БАН даде интервю за Ирина Симеонова от БТА и разказа за комплексното интердисциплинарно изследване на бронзовото предпазно въоръжение от Тракия.

Доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова от Института за литература – БАН даде интервю за BGNES, в което представи актуални резултати от изследванията посветени на България и Украйна – култура на преломите (XIX–XXI). Проектът ѝ привлече вниманието на писателката Зорница Христова и стана повод за среща с колегата ѝ, проф. Николай Аретов.

Проф. д.х.н. Людмил Антонов от Института по електроника на БАН и екипът му направиха демонстрации със специализирана апаратура по проектите "Осигуряване на аналитични бази данни за калибриране на съществуващи миниатюризирани NIR спектрометри“ и "BG ROSEnsing: Автентичност и качество на ароматични продукти от български рози: бърза оценка чрез традиционни инструментални методи и „електронно обоняние“.

Проектът „Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“: състояние и предизвикателства“ на проф. д.с.н. Валентина Миленкова от Югозападния университет "Неофит Рилски" предизвика очакван интерес сред младежката публика.

Екип от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН представи проектите „Градината – място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно пресичане“, „Трансформации на местните селскостопански практики в условията на европеизация и глобализация“ и „Живот в защитени зони и територии: предизвикателства, конфликти, ползи“. Техният щанд беше посетен от доц. Ина Анева, научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ в БАН.

Проект по Национална научна програма ВИХРЕН – „SARCOIDOSIS: Изследване на непознатата етиология на саркоидозата“ представи екипът на проф. Стефан Панайотов от Националния център по заразни и паразитни болести. Учените бяха подготвили интересни демонстрации дори и за най-малките посетители.

Доц. д-р Диана Рабаджиева от Института по обща и неорганична химия – БАН участва с представяне на проекта „Химични форми и поведение на преходни метали в замърсени природни води и почви и влиянието им върху екосистемата растителност – дребни бозайници - ендопаразити. Експериментално изследване и термодинамично моделиране“.

Фонд Научни изследвания представи дванадесет проекта на Софийския фестивал на науката
Фонд Научни изследвания представи дванадесет проекта на Софийския фестивал на науката
Фонд Научни изследвания представи дванадесет проекта на Софийския фестивал на науката
Фонд Научни изследвания представи дванадесет проекта на Софийския фестивал на науката
Фонд Научни изследвания представи дванадесет проекта на Софийския фестивал на науката
Фонд Научни изследвания представи дванадесет проекта на Софийския фестивал на науката
Фонд Научни изследвания представи дванадесет проекта на Софийския фестивал на науката
Фонд Научни изследвания представи дванадесет проекта на Софийския фестивал на науката
Институт по инженерна химия БАН
Институт по инженерна химия
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
  За нас
 
Мисия
 
Ръководство
 
Общо събрание на учените
 
Колоквиум на учените
 
Администрация
 

Новини
 
Лаборатории
 
Преносни процеси в многофазни среди
 
БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
 
Иновативни процеси и системно инженерство
 

Услуги
 
Документи
 
Закони и правилници
 
Годишни отчети
 

Обяви
 
Кариери
 
Професор
 
Доцент
 
Главен асистент
 
Доктор на науките
 
Доктор
 
Асистент
 

Профил на купувача
 
Обща информация
 
Обществени поръчки
 

Списание

КОНТАКТИ

Соникс

Служебен вход

BG | EN